ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

job 15 7 59 copy

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ

load

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1