ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

 

job 24 6 59 copy

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะุ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ

loadประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1