ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

รับสมัครงานแม่เหียะ copy

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน  สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

รายละเอียด เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรม