ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้สูงอายุ

เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้สูงอายุ

food1

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
ผู้สนใจยื่นซองประกวดราคา สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้จาก Link ด้านล่าง

รายละเอียดการประกวดราคา