ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566