ประชุมติดตามโครงการมุมสร้างสุขและเรียนรู้ “เติมรู้ เตรียมพร้อม ก่อนสูงวัย”

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมประชุมติดตามโครงการมุมสร้างสุขและเรียนรู้ “เติมรู้ เตรียมพร้อม ก่อนสูงวัย”