ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดประชุมประจำเดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เป็นประธานในการประชุม