ประชุม “โทรหา เพราะห่วงใย” สายด่วน…เรามีเรา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการ “โทรหา เพราะห่วงใย” สายด่วน…เรามีเรา  ผ่านระบบ Zoom Video Conference  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุม