ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการฯ กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางประภาวดี สิงหวิชัย ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุภายใน ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน
และให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

This slideshow requires JavaScript.