ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน หน่วยงาน ทีม One Home

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน หน่วยงาน ทีม One Home พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่