“ฝึกเดินทรงตัว..พิชิตข้อติด”

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาล จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุกลุ่ม  B และกลุ่ม  C อาคาร 5 กิจกรรม “ฝึกเดินทรงตัว พิชิตข้อติด” เพื่อให้กล้ามเนื้อแขนและขาแข็งแรง สามารถทรงตัวได้ดี มั่นคงขึ้น และป้องกันการหกล้ม รวมทั้งแก้ปัญหาข้อติด