พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต

          วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุลผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY) ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)