พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยเข้ารับฟังบรรยายสรุปภารกิจของศูนย์ฯ ตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารเย็นผู้สูงอายุ