“พลเมืองตื่นรู้…สู่เจียงใหม่สุขภาวะ”

 

               วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ “พลเมืองตื่นรู้ สู่เจียงใหม่สุขภาวะ” โดยมีวาระที่เสนอพิจารณา 2 ประเด็น  (1) เจียงใหม่ฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน (2) สร้างเมืองเจียงใหม่เพื่อสังคมผู้สูงวัย และร่วมปรึกษาหารือการใช้งานLine Application ธนาคารเวลาตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองแม่เหี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่