“พาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่พับเป็นกระเป๋าเดินทางได้”

             วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)พร้อมด้วยข้าราชการ รับมอบครุภัณฑ์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตามโครงการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 นวัตกรรม กลุ่ม ค อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ “พาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่พับเป็นกระเป๋าเดินทางได้” จำนวน 5 คัน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ในศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น