พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564

 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ประจำปี 2564  เพื่อความเป็นสิริมงคล ขจัดปัดเป่าโรคร้าย และสิ่งชั่วร้าย ภายแนวปฏิบัติ  New Normal จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หน่วยพิธีแจ่งกะต๊ำ ฝั่งตรงข้ามบริเวณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่