พิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้าร่วมพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ณ หน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ (ตั้งอยู่บริเวณหน้าศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่))