พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ รุ่นที่ 2

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 จำนวน 34 คน โดยมีคณะทำงานโรงเรียนผู้สูงอายุฯ  คณะที่ปรึกษา  และวิทยากรในวิชาต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีด้วย  ณ ศูนย์ฯ
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)