พิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่นางลิแพะ บุญมา

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผอ.ศูนย์ นางศุภกานต์ อินทุทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์ขำนาญการ และ นส.กนกกาญจน์ ศีละวงษ์เสรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จากศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วย
นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่นางลิแพะ บุญมา อายุ 114 ปี ณ บ้านเลขที่ 13/6 หมู่ 2 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยมีพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน และมีการบันทึกเทปวีดีทัศน์โดยมี นส.กนกกาญจน์ ศีละวงษ์เสรี เป็นผู้สัมภาษณ์นางลิแพะ บุญมา