มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) เปิดปริญญาโทหลักสูตร สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

 

ธรรมศาสตร์รับสมัคร ป.โท copy

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ศูนย์ลำปาง) เบอร์โทร 0-5426-8703 , 082-3838861