มองชัด สบายตา มีสุขภาพตาที่ดี

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ร้านแว่นแก้วเชียงใหม่ จัดโครงการให้บริการตรวจสุขภาพสายตาให้กับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  เพื่อตรวจเช็คปัญหาทางด้านสายตา เพิ่มศักยภาพในการมองเห็น ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 53 ราย ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)