มอบป้ายโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยมีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยผาตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลางและผู้นำท้องถิ่น ร่วมรับมอบป้ายโครงการฯ ณ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่