มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุ  ซึ่งประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า จำนวน 1 ราย ในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรไนท์ซาฟารี ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อรอรับเข้าใช้บริการใน ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่