มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยแก้ว  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ราย