รับมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

      วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)พร้อมด้วยข้าราชการ รับมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด  ทั้งนี้ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้มอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้ผู้สูงอายุใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค