รับมอบหน้ากากอนามัย Face shield จำนวน 100 ชิ้น

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 10 เม.ย. 63 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) รับมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 100 ชิ้น จากนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)