รับมอบอุปกรณ์

 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)รับมอบอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1.โต๊ะข้างเตียง จำนวน 14 ตัว 2.รถเข็นมาตรฐาน จำนวน 10 ตัว 3.รถเข็นแบบพับได้ จำนวน 3 ตัว และ 4.รถเข็นอาบน้ำ 1 ตัวรวมมูลค่า 158,580 บาท เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่