ร่วมกันจุดผางประทีป

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 20 พย. 2561  เวลา 19.00 น.  นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และผู้สูงอายุของศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  ร่วมกันจุดผางประทีป  ตามเวลานัดหมายของจังหวัดเชียงใหม่  ที่ให้ชาวเมืองเชียงใหม่จุดผางประทีปพร้อมกันทั่วทั้งเมือง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นศิริมงคลของชีวิตตนเอง ครอบครัวและบ้านเมือง  และเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง ) ของชาวล้านนาสืบไป