ร่วมกิจกรรมวิถีชาวเขา

ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมวิถีชาวเขา

ที่พิพิธภัณฑ์ชาวเขา สวนหลวงล้านนา ร.๙ เดือนสิงหาคม 2556

โดยมี ท่านปวีณา  หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นประธาน