ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่