ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่