ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงาน”พิธีสืบชะตาหลวง”

              วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอภิรชยา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงาน “พิธีสืบชะตาหลวง” ให้กับผู้สูงอายุ 25 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ.วัดสวนดอกพระอารามหลวง โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรร์(เชียงใหม่). https://www.facebook.com/thammapakorn.dop.go.th/