ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบบริการไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลัน

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบบริการไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ (project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons :  S-TOP) ในพื้นที่นำร่อง จังหวัดเชียงใหม่ ณ. โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่