ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงาน พมจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสาวอภิรชญา ชัยตุกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบนโยบายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทาง  การปฏิบัติงานของสำนักงาน พมจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย