ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ซ่อม สร้างสุข เพื่อชุมชน

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ซ่อม สร้างสุข เพื่อชุมชน” โดยนางณัฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่