ร่วมแสดงความยินดี กับผู้ตรวจราชการ พม.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง ผ่านระบบ ZOOM ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธาน