ร้องเพลงคาราโอเกะ

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุกลุ่ม  A
(ผู้สูงอายุที่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้มาก) “ร้องเพลงคาราโอเกะ”
เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลาย เพลิดเพลิน มีความสุข และมีชีวิตชีวา ซึ่งดำเนินตามมาตรการ การ์ดไม่ตก ยก 3 กับ COVID-19 1.เว้นระยะห่าง  2.สวมหน้ากาก  3.ล้างมือบ่อย ๆ