ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแช่ช้าง

            วันพุธที่ 15 กันยายน 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ร่วมกับนายเสน่ห์ สุภาษิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ     ในพื้นที่ตำบลแช่ช้าง  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประสบปัญหาป่วยติดเตียง ทั้งนี้ ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น   โดยมอบแผ่นรองซับ ผ้าอ้อม และจะได้วางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป