ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ S-TOP

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ (S-TOP) ณ โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา