วอนช่วยเหลือ 2 ตายาย ลูกชายนำบ้านไปจำนอง บ้านถูกขายทอดตลาดไร้ที่อยู่

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมกับกิ่งกาชาดจังหวัด ปลัดอำเภอสันทราย อพม. อสม.และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตามสื่อออนไลน์ “วอนช่วยเหลือ 2 ตายาย ลูกชายนำบ้านไปจำนอง บ้านถูกขายทอดตลาดไร้ที่อยู่” โดย ศพส.บ้านะรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารและหน้ากากผ้า และมีผู้บริจาคเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุจำนวนหนึ่ง รวมทั้งมีการระดมทุนภายในท้องถิ่นเพื่อจัดหาวัสดุปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหลังใหม่แล้ว  ขณะนี้เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างประสานเรื่องขอใช้สถานที่ปลูกที่พักอาศัย