วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 19 ปี

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมชมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 19 ปี  3 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom ณ. ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ชั้น 2 โดยมีท่านพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี