“วันผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565”

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมงานวันผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ บุญถาวร สาขาเชียงใหม่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด