วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำผู้สูงอายุ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)