วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

          วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการร่วมบำรุงรักษาต้นไม้โดยการใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่