วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุและคณะครู นักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหา มหาราชินี