วางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือบูรณาการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)