วางแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีนายสุรเชษฐ์ บุญเทพ ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในการวางแผนครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่