วาดภาพ ระบายสี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)จัดกิจกรรม “วาดภาพระบายสี” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและสายตา ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลิน คลายความเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19