ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครสตรี/เยาวชน รุ่นที่ 38

ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย

อบรม

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

และหลักฐานที่ใช้ในการสมัครฝึกอบรมตาม link ด้านล่างนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดรับสมัคร