ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
โดยมีนางศุภกานต์ อินทุทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ มูลนิธิเพื่ออนาคตก้าวหน้า และชุมชนตำบลแม่ปูคา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรม พร้อมทั้งถวายภัตตาหาร  แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา และสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป